ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Μια πολυεπιστημονική και έμπειρη ομάδα

Institute for Regional Development Foundation - FIRR

Ίδρυμα, Πολωνία

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (FIRR) - θεμελιώδης αποστολή είναι η εξασφάλιση ισόρροπης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, η μεταφορά καινοτόμων λύσεων και η υποστήριξη των επιχειρήσεων, της διοίκησης και των ΜΚΟ κατά την εισαγωγή και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Culture without Barriers

Ίδρυμα, Πολωνία

Η πολιτιστική κληρονομιά χωρίς σύνορα είναι ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση αφιερωμένη στη διάσωση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εργαστήρια Βιοτεχνίας Περούτζια

Πολιτιστική συνεργασία

Το 2009, ιδρύθηκε στο ιστορικό κέντρο της Περούτζια, η πολιτιστική ένωση "Εργαστήρια Βιοτεχνίας του Ιστορικού Κέντρου", χάρη στην ιδέα της Προέδρου της, της Maria Antonietta Taticchi, και των μελών της, τα οποία, με τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες, που χαρακτηρίζονται από την παράδοση και την καινοτομία, προωθούν τη δεξιοτεχνία στην ευρύτερη και πιο εξελιγμένη μορφή της. Η ένωση επικεντρώνεται στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, δίνει ώθηση στη βιοτεχνική εργασία, η οποία πραγματοποιείται στο ιστορικό κέντρο, ιδανικό περιβάλλον λόγω της ιστορικής του καλλιτεχνικής σημασίας, και δεσμεύεται να διαχέει, να προστατεύει και να δημοσιοποιεί τον πολιτισμό, τις δεξιότητες των τεχνιτών και των προϊόντων τους.

Αρχαιολογικός Όμιλος της Περούτζια

Συνδέεται με την ένωση Αρχαιολογικών Ομάδων της Ιταλίας (G.A.I.)

Αποσκοπεί στον εντοπισμό, την εξακρίβωση, την προστασία και την ενίσχυση της κληρονομιάς της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς (αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά, περιβαλλοντικά, καλλιτεχνικά, ιστορικά, αρχεία, βιβλιοθήκες, ανθρωπολογικά, γεωλογικά) των εδαφών της Περούτζια και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Culture Polis

H CulturePolis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (α.μ.κ.ε) με έδρα την Κέρκυρα, Ελλάδα, που κατατάσσεται στις ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Civil Society Organisations – CSOs).

Δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και Μεσογειακή Λεκάνη. Βασικός της σκοπός είναι η συμβολή – μέσα από την έρευνα, την ανάλυση, τη συζήτηση και το διάλογο καθώς και στοχευμένες δράσεις στην ενημέρωση / ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού σε θέματα που άπτονται : (α) του πολιτισμού και των τεχνών υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια (β) του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανάδειξη των διαφόρων πολιτιστικών ταυτοτήτων σε κάθε τόπο (γ) της βιωσιμότητας σε όλες της τις εκφάνσεις (δ) της προώθησης καινοτομικών προσεγγίσεων και νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και οικονομία (ε) της δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

Περιφερειακό ιστορικό μουσείο - Πλέβεν

Το Πλέβεν, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της πεδιάδας του Δούναβη, έχει αποκτήσει τη μόνιμη θέση της στην εθνική μας μνήμη από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.

Η έκθεση του μουσείου που άνοιξε το 1984 εμφανίζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας. Το κτίριο χτίστηκε το 1884-1888 μετά από ιταλικό σχέδιο. Η έκθεση είναι διατεταγμένη σε 24 αίθουσες. Τα κύρια τμήματά της είναι: Αρχαιολογία (προϊστορία, αρχαιότητα και Μεσαίωνας), εθνογραφία, Βουλγαρική Αναβίωση, Ρωσσο-Τουρκικός Πόλεμος 1877-1878 και η Εποποιοία Pleven 1877, Νέα και Σύγχρονη ιστορία, Φύση. Το μουσείο έχει συνολική έκταση άνω των 8000 m2, η οποία περιλαμβάνει και πάνω από 7500 τιμαλφή μουσείων άνω των 200 χιλιάδων μουσειακών αντικειμένων.

ΕΤΑΙΡΟΙ

TOP