ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πνευματικά Προϊόντα

Ο κατάλογος των εκθέσεων έχει διατυπωθεί για ερευνητικούς σκοπούς και επίσημες ιστοσελίδες μουσείων. Σε περίπτωση αλλαγών, επισκεφθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του μουσείου.
Κύριος στόχος αυτών των εγγράφων είναι η ενθάρρυνση, η προστασία και η διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης χρήσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλα τα άτομα με αναπηρία, όπως σε όλους τους πολίτες. Μεταξύ πολλών άλλων καταχωρίσεων, το άρθρο 30 αναφέρεται στη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, στην αναψυχή, στον ελεύθερο χρόνο και στους αθλητές με αναπηρία, όπως αναγράφεται στο σημείο νούμερο 1 και 2. Όλοι οι εταίροι έχουν έναν κοινό στόχο, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας πολιτιστικής προσφοράς σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

IO1: Εθνικές εκθέσεις για την πολιτική ένταξης

  1. Πολωνία
  2. Ιταλία
  3. Ελλάδα
  4. Βουλγαρία
Λήψη/Προβολή πλήρους εθνικής μελέτης για την πολιτική ένταξης ENG GR ΤΟ PL BG

IO2: Οδηγός

Λήψη/Προβολή Οδηγού ENG GR ΤΟ PL BG

IO3: Πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού των πολιτιστικών ιδρυμάτων

Λήψη/Προβολή εκπαιδευτικού υλικού ENG GR ΤΟ PL BG

Εάν χρειάζεστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης (τεστ) που επισυνάπτεται στο τέλος του προγράμματος σπουδών σε ένα επεξεργάσιμη μορφή κάντε λήψη του σχετικού εγγράφου εδώ.📥 ENG

GR IT PL BG

TOP