ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Το έργο του OHAS είναι η ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται στους πιο προσβάσιμους πολιτιστικούς τόπους και πολιτιστικής κληρονομιάς, ο συνδυασμός τους με νέες ιδέες και η μεταφορά τους σε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και προγράμματα σπουδών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα περισσότερα μέρη. Το στοιχείο που θα το ολοκληρώσει είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα Διεθνής Διαδικτυακή Πλατφόρμα, η οποία αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με προσβάσιμους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό μέρος του έργου είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των πρακτικών λύσεων για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για ενήλικες με ειδικές ανάγκες. Τέλος, το έργο θα επεκτείνει και θα αναπτύξει τις ικανότητες των ξεναγών/διευθυντών/εκπαιδευτών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και θα εφαρμόσει αποτελεσματικές προβλέψεις για την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία που επί του παρόντος δεν εξυπηρετούνται ικανοποιητικά.

Ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα για την εφαρμογή αυτού του έργου σε ένα διακρατικό πλαίσιο είναι το γεγονός ότι όλες οι χώρες εταίροι μοιράζονται ένα κοινό νομικό έγγραφο, το οποίο είναι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία έχει επικυρωθεί από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία. Κύριος στόχος αυτού του εγγράφου είναι η ενθάρρυνση, η προστασία και η διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης χρήσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία, όπως όλοι οι πολίτες Μεταξύ πολλών άλλων καταχωρίσεων, το άρθρο 30 αναφέρεται στη συμμετοχή ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην πολιτιστική ζωή, στην αναψυχή, στον ελεύθερο χρόνο και στον αθλητισμό, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 και 2. Χάρη σε όλους τους εταίρους, όλοι οι εταίροι έχουν έναν κοινό στόχο, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της πολιτιστικής προσφοράς σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΘΡΥΛΟΣ

  • Εκπαίδευση
  • Έρευνα
  • Διαχείριση
  • Καινοτομία
  • Κοινωνικό Αποτύπωμα
ΑΡΧΗ
Φεβρουάριος 2019

Πρώτη Συνάντηση του έργου στην Κρακοβία

Στις 19-20 Φεβρουαρίου 2019, η Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου Κωνσταντίνα Καραμέρη και η Βοηθός Διαχείρισης Έργου Διονυσία Κούτση της CulturePolis παρέστησαν στη συνάντηση Kick-off του νέου έργου ERASMUS+ με τίτλο "O.H.A.S. Opening Heritage and Archaeological Sites for People with Special Needs" στην Κρακοβία της Πολωνίας, με επικεφαλής εταίρο την FIRR (Πολωνία) και εταίρους από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ιταλία· επίσημη έναρξη της υλοποίησης του έργου.

Ιούνιος 2019

2η Συνάντηση Εταίρων & 1η Κοινή επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού στην Περούτζια

Η CulturePolis, εκπροσωπούμενη από την Διονυσία Κούτση, στις 25-27 Ιουνίου 2019, παρευρέθηκε στην Περούτζια, στο πρώτο σεμινάριο κατάρτισης, καθώς και στη δεύτερη συνεδρίαση εταίρων του OHAS, που αποτελεί έργο ERASMUS+. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με Εταίρους από την Πολωνία, την Ιταλία και την Βουλγαρία, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται από την οργάνωση Culture Without Borders, με έδρα την Πολωνία.

Το σεμινάριο κατάρτισης διήρκεσε δύο ημέρες με στόχο την κατάρτιση των εκπροσώπων των εταίρων και 5 άλλων εργαζομένων διαφόρων πολιτιστικών χώρων (μουσείων, ανοικτών αρχαιολογικών χώρων και γκαλερί) με έδρα την Ελλάδα (4 από κάθε χώρα εταίρο) σε θέματα προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους.

Οκτώβριος 2019

3η Συνάντηση Εταίρων στην Κέρκυρα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (πρώην Νομαρχία), την οποία ευχαριστούμε για την συμβολή της στην επιτυχή ολοκλήρωση της συνάντησης αυτής. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τα πεπραγμένα των τελευταίων μηνών που μεσολάβησαν ενώ επιλύθηκαν καίρια ζητήματα που αφορούσαν τις μελλοντικές δράσεις και παραδοτέα του έργου. Οι επόμενοι σταθμοί στην πορεία του έργου είναι η 4η συνάντηση των εταίρων στο Pleven της Βουλγαρίας, που θα περιλαμβάνει και τη 2η εκπαιδευτική σειρά για στελέχη χώρων πολιτισμού, που θα ολοκληρώνει την αρχική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στην Περούτζια της Ιταλίας τον Ιούλιο 2019.

Απρίλιος 2021

2η Κοινή Κατάρτιση Προσωπικού

Η δεύετερη Κοινή Κατάρτιση Προσωπικού του OHAS, το οποίο διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Μουσείο του Πλέβεν, στη Βουλγαρία έλαβε χώρα διαδυκτιακά λόγω των περιορισμών του COVID-19 τον Απρίλιο του 2021 με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 εκπροσώπων των Τόπων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την προσβασιμότητα σε τόπους κληρονομιάς, τι να κάνουν και τι όχι σε σχετικές επισκέψεις, ορθές πρακτικές και εργαλεία που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις τους για να βελτιωθούν οι πολιτιστικές επισκέψεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αύγουστος 2021

Τέλος του Έργου

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
TOP