INTRO

КОИ СМЕ И КАКВО ПРАВИМ

Проектът OHAS има за цел да анализира най-добрите практики, използвани в най -достъпните обекти на културното наследство, да ги смеси с нови идеи и да ги пренесе в практически насоки и учебна програма, които биха могли да бъдат приложени на повече места. Елементът, който ще го завърши е Международната интернет платформа, която е ценен източник на информация за достъпни обекти в Европа. Освен това много важна част от проекта е обучението за изготвяне на насоки и практически решения за приобщаване на хората с увреждания. Проектът ще разшири и развие компетенциите на ръководствата и екипите на културните институции и ще въведе ефективни разпоредби за повишаване на качеството на работа с хора с увреждания, които в момента не се обслужват добре.

Един от най-важните и значими аргументи за прилагането на този проект в международен контекст е фактът, че всички страни партньори споделят общ правен документ, който е Конвенцията за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от България, Гърция, Италия и Полша. Основната цел на този документ е да насърчава, защитава и гарантира пълно и равноправно използване на всички права на човека и основни свободи от всички хора с увреждания, заедно с всички останали граждани. Измежду много други записи, член № 30 се отнася до участие в културния живот, отдих, свободното време и спорт на хората с увреждания, както е написано в точки 1 и 2. Благодарение на всичко това, партньорите имат обща цел, която е да осигури достъпността на културната среда за хората с увреждания.

ЛЕГЕНДИЯ

  • Образование
  • Изследвания
  • Управление
  • Иновация
  • Социално въздействие
СТАРТ
Февруари 2019

Начална среща на проекта в Краков

На 19-20 февруари 2019 г. в Краков, Полша ръководителят на проекта на CulturePolis Константина Карамери и помощник-мениджърът на проекта Дионисия Куци присъстваха на началната среща на новия проект по програма Еразъм+, озаглавен „OHAS - Откриване на наследство и археологически обекти за хора със специални нужди ”, с водещ партньор FIRR (Полша) и партньори от Гърция, България и Италия Тя постави официалния старт на изпълнението на проекта.

Юни 2019

Втора среща на партньорите и 1-во съвместно обучение на персонала в Перуджа.

CulturePolis, представляван от Дионисия Куци, на 25-27 юни 2019 г. присъства в Перуджа на първия обучителен семинар, както и на втората среща на партньорите по проект OHAS. Проектът се осъществява в сътрудничество с партньори от Полша, Италия и България, като образователната програма се изпълнява от организацията „Култура без бариери”, базирана в Полша.

Обучителният семинар продължи два дни и беше насочен към обучение на представителите на партньорите и 5 други служители на различни културни обекти (музеи, археологически обекти на открито и галерии) със седалище в Гърция (по 4 от всяка страна партньор) по въпроси за достъпността до културни обекти.

Октомври 2019

Трета среща на партньорите в Корфу

Срещата се проведе в конферентната зала на Регионалното обединение на Корфу (бившата префектура), на които благодарим за приноса им за успешното завършване на тази среща. По време на срещата обсъдихме дейностите през последните няколко месеца, бяха решени ключови въпроси, свързани с бъдещите действия и резултатите от проекта. Следващият етап в проекта е четвъртата среща на партньорите в Плевен, България, която ще включва и вторите обучителни семинари за служители на културни институции, с което ще се допълни първоначалното обучение, проведено в Перуджа, Италия през юли 2019 г.

Април 2021

Второ съвместно обучение на персонала

Второто съвместно обучение на персонала по проект OHAS, организирано от Регионален исторически музей - Плевен, България се проведе онлайн поради ограниченията, наложени от COVID-19. Състоя се през месец април 2021 г. с участието на повече от 50 представители на обекти на културното наследство. Участниците имаха възможност да научат повече за достъпността в културни обекти, за това какво трябва и какво не трябва да се прави при посещения на хора с увреждания, представиха се добри практики и инструменти, които могат да бъдат използвани, за да се улесни достъпът на хората с увреждания.

Август 2021

Край на проекта

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
TOP