INTRO

Интелектуални резултати

Списъкът с докладите беше формулиран за проучвания на място за състоянието на официалните уеб сайтове на музеите. В случай на промени, моля, посетете съответния сайт на музея.
Основната цел на тези документи е да насърчи, защити и гарантира пълно и равноправно използване на всички права на човека и основни свободи от всички хора с увреждания, заедно с всички останали граждани. Сред много други записи, член №. 30 се отнася до участие в културния живот, отдих, свободното време и спорт на хората с увреждания, както е записано в точки 1 и 2. Всички партньори имат обща цел, която е да се осигури достъпността на културната среда за хората с увреждания.

IO1: Национални доклади за политиката на приобщаване

  1. Полша
  2. Италия
  3. Гърция
  4. България
Изтеглете/Вижте пълното национално проучване на политиката за включванеENG GR IT PL BG

IO2: Пътеводител

Изтеглете/Прегледайте Пътеводител ENG GR IT PL BG

IO3: Учебна програма за персонала на културните институции

Изтеглете/Прегледайте учебния материал ENG GR IT PL BG

Ако се нуждаете от въпросник за оценка (изпитване), приложен в края на учебния план,в електронен формат, моля, изтеглете съответния документ тук.📥 ENG

GR IT PL BG

TOP