Partnerstwo

Multidyscyplinarny i doświadczony zespół

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - FIRR

Fundacja, Polska

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - FIRR, Polska - podstawową misją tej organizacji jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, transfer innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie biznesu, administracji i organizacji pozarządowych we wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

Fundacja Kultury bez Barier

Fundacja, Polska

Fundacja Kultury bez Barier – Polska – Fundacja Kultury bez Barier jest niezależną organizacją pozarządową zajmującą się ratowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty rzemieślnicze w Perugii

Stowarzyszenie kulturalne

Stowarzyszenie kulturalne "Warsztaty rzemieślnicze w historycznym centrum" zostało założone w w 2009 roku, w historycznym centrum miasta Perugii. Działa ono dzięki determinacji jego prezeski, Marii Antonietty Taticchi, oraz pracy członków stowarzyszenia, którzy poprzez swoje artystyczne działania, będące połączeniem tradycji i innowacyjności, promują szeroko pojęte rzemiosło. Stowarzyszenie koncentruje się na planowaniu działalności, daje impuls do pracy rzemieślniczej, wykonywanej w historycznym centrum – idealnym otoczeniu ze względu na jego historyczne znaczenie artystyczne – i jest zaangażowane w rozpowszechnianie, ochronę i upowszechnianie kultury, umiejętności rzemieślników i ich produktów.

Grupa Archeologiczna Peruzji

Zrzeszona w Stowarzyszeniu Grup Archeologicznych Włoch (G.A.I.)

Ma na celu identyfikację, afirmację, ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego i środowiskowego (archeologicznego, architektonicznego, środowiska przyrodniczego, artystycznego, historycznego, archiwalnego, bibliotecznego, antropologicznego i geologicznego) terytorium Peruzji. W tym celu współpracuje ze stosownymi podmiotami publicznymi i władzami.

Culture Polis

Prywatna organizacja non-profit z siedzibą w Korfu, w Grecji. Jest to organizacja społeczeństwa obywatelskiego.

Działa głównie w Europie i basenie Morza Śródziemnego. Poprzez badania, analizy, debaty i dialog, a także ukierunkowane działania w zakresie informacji / podnoszenia świadomości działa na rzecz: - kultury i sztuki w najszerszym znaczeniu tych pojęć - dialogu międzykulturowego i promowaniem różnych tożsamości kulturowych - zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach - promowania innowacyjnego podejścia i nowych technologii w społeczeństwie i gospodarce - twórczego rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Muzeum Historii Regionalnej – Plewen

Położone w centralnej części Niziny Naddunajskiej miasto Plewen zapisało się w pamięci narodowej Bułgarów – od czasów starożytnych aż po współczesność.

Otwarta w 1984 roku ekspozycja muzealna znajduje się w imponującym budynku o dużej wartości architektonicznej i historycznej. Gmach został zbudowany w latach 1884-1888 według włoskiego projektu. Wystawa zajmuje 24 sale. Jej główne działy to: archeologia (prehistoria, starożytność i średniowiecze), etnografia, bułgarskie odrodzenie, wojna rosyjsko-turecka 1877-1878 i epopeja w Plewen 1877, nowa i współczesna historia, przyroda. Muzeum ma łączną powierzchnię ponad 8000 m2, zawiera ponad 7500 muzealiów i ponad 200 tysięcy obiektów muzealnych.

ASSOCIATE PARTNERS

TOP