INTRO

Upowszechnienie wyników

Lista raportów została opracowana celem przeprowadzenia badań własnych oraz prezentacji na oficjalnych stronach internetowych muzeów. W przypadku występowania zmian prosimy o odwiedzenie strony internetowej właściwego muzeum.
Głównym celem tych dokumentów jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na tych samych zasadach, co pozostali obywatele. Artykuł 30 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych odnosi się do udziału osób z niepełnosprawnością w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie (por ust. 1-2 tego artykułu). Wspólnym celem wszystkich partnerów jest zapewnienie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością.

IO1: Sprawozdania krajowe w sprawie polityki włączenia

  1. Polska
  2. Włochy
  3. Grecja
  4. Bułgaria
Pobieranie/oglądanie pełnego krajowego badania dotyczącego polityki włączenia ENG GR IT PL BG

IO2: Przewodnik

Pobierz/przeglądaj przewodniki ENG GR IT PL BG

IO3: Program szkoleń dla pracowników instytucji kultury

Pobierz/wyświetl materiały szkoleniowe ENG GR IT PL BG

Jeżeli potrzebujesz kwestionariusza oceniającego (test) załączony do końca programu nauczania w formie edytorycznej, proszę pobrać odpowiedni dokument.📥 ENG

GR IT PL BG

TOP